0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

انتی بیوتیک صرفا در عفونتهای باکتریال با معاینه وتجویز پزشک داده می شود
ومصرف خودسرانه ی ان به جز ایجاد مقاومت دارویی برای بیمار اثری در کاهش طول درمان ندارد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت