• توضیحات
  • گالری
  • ثبت نظر
تخصص ها
  • دکترای حرفه ای
  • دکترای حرفه ای داروسازی ، داروساز
تسلط به دیگر زبان ها
  • فارسی,
  • نشانی مطب 1 : تهران - دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی
  • تلفن : 66959091 -
  • اینستاگرام : salamati24
  • زمان حضور : مطب 1:

ثبت نظر برای دکتر محمد حسین صالحی سورمقی :
نظر کلی
دسترسی به مطب
برخورد منشی
زمان انتظار
امکانات محیط مطب
برخورد پزشک
امتیاز کاربران به دکتر محمد حسین صالحی سورمقی : امتیاز 5 از 5 (1 نفر) دسترسی به مطب : برخورد منشی : زمان انتظار : امکانات محیط مطب : برخورد پزشک :

مقالات :

مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت