زگیل تناسلی

در این پادکست جناب دکتر رضا دهداب در خصوص این موضوع صحبت می کنند

3 هفته پیش تعداد بازدید: 38 بیماری های عفونی انگلی
پادکست های مرتبط
مشاوره پزشکی لغو نوبت