جستجوی داروخانه

ساعت کاری

داروخانه دکتر کلینی

نامشخص

32222748

(1)

خیابان شهدا پلاک 3302

 • 875
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دکتر طزره ای

نامشخص

32229629

(1)

خبایان 22بهمن ساختمان پزشکان شفا

 • 343
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دکترنیکخو

نامشخص

32230800

(1)

خیابان فردوسی در مانگاه عظیما

 • 125
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دولتی امام حسین

نامشخص

32342001

(1)

بیمارستان امام حسین

 • 939
 • 1
 • شاهرود

داروخانه خاتم الانبیاء

نامشخص

32339661

(1)

بلوار دانشگاه بیمارستان خصوصی خاتم الانبیا

 • 206
 • 1
 • شاهرود

داروخانه سجاد

نامشخص

32224091

(1)

خیابان 22 بهمن بیمارستان دولتی فاطمیه

 • 779
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دولتی رضوی

نامشخص

32226506

(1)

خیابان ایتالله صد.قی پلاک ثبتی شماره 485

 • 294
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دکترحیدری

نامشخص

(1)

میامی روبروی بانک تجارت

 • 274
 • 1
 • میامی

داروخانه دکتر مقیمی

نامشخص

(1)

بسطام خیابان ایتالله طالقانی روبروی درمانگاه سابق

 • 740
 • 1
 • بسطام

داروخانه مهر

نامشخص

32243000

(1)

خیابان 22بهمن ساختمان پزشکان فاتح

 • 900
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دکتراخوان

نامشخص

32236015

(1)

شاهرود روبروی اداره پست در مانگاه فرهنگیان

 • 201
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دکترحیدریان

نامشخص

32233636

(1)

شاهرود خیابان امام

 • 285
 • 1
 • شاهرود

داروخانه دکترسعادت

نامشخص

32227314

(1)

شاهرود خیابان 22 بهمن جنب باک پاسارگاد

 • 278
 • 1
 • شاهرود

داروخانه   ابراهیمی زیبا (پاستور)

روزانه

(1)

خیابان امام روبروی فرهنگسرای ارشاد کوچه سهید کرمی زرندی 

 • 325
 • 1
 • خدابنده

داروخانه   احمدی

روزانه

(2)

میدان امام

 • 1483
 • 2
 • ابهر