آنوریسم آئورت

موضوع: آنوریسم آئورت

نویسنده : مهدی فدوی مود 3 ماه پیش قلب و عروق
تعداد بازدید : 112

آنوریسم آئورت بیرون زدگی غیر طبیعی است که در دیواره رگ خونی بزرگ آئورت که خون را از قلب به سایر قسمت های بدن حمل می کند، رخ می دهد آنوریسم آئورت ممکن است در هر جایی از آئورت رخ دهد و می تواند لوله ای شکل یا گرد باشد آنوریسم آئورت در برگیرنده موارد زیر است:• آنوریسم آئورت شکمی: این شرایط در امتداد بخش هایی از آئورت رخ می دهد از شکم عبور می کنند• آنوریسم آئورت وابسته به قفسه سینه: این شرایط در امتداد بخشی از آئورت رخ می دهد از حفره قفسه سینه عبور می کند در برخی از موارد فرد ممکن است آنوریسم آئورت شکمی و قفسه سینه را به همراه هم داشته باشد وجود آنوریسم آئورت می تواند خطر توسعه دیسکسیون آئورت را افزایش دهد این بیماری رمانی رخ می دهد که پارگی در لایه داخلی دیواره آئورت ایجاد شود این موضوع باعث می گردد یک یا چند لایه از دیواره آئورت از هم جدا شود چنین شرایطی باعث تضعیف دیواره آئورت خواهد شد وجود انوریسم آئورت می تواند خطر پاره شدن آنوریسم را نیز افزایش دهدمرجعگردآوری و ترجمه مطالب توسط دکتر علی اجودی و همکاران ایشان در گروه Salamati24https://www.mayolini.org/diseases-onditions/aorti-aneurysm/basis/definition/on-573 

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
امتیاز 0 از 5 (0 نفر)


مقالات مشابه:

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت