آنوریسم آئورت

موضوع: آنوریسم آئورت

نویسنده : مهدی فدوی مود 1 ماه پیش قلب و عروق
تعداد بازدید : 12
آنوریسم آئورت بیرون زدگی غیر طبیعی است که در دیواره رگ خونی بزرگ آئورت که خون را از قلب به سایر قسمت های بدن حمل می کند، رخ می دهد آنوریسم آئورت ممکن است در هر جایی از آئورت رخ دهد و می تواند لوله ای شکل یا گرد باشد
آنوریسم آئورت در برگیرنده موارد زیر است:
• آنوریسم آئورت شکمی: این شرایط در امتداد بخش هایی از آئورت رخ می دهد از شکم عبور می کنند
• آنوریسم آئورت وابسته به قفسه سینه: این شرایط در امتداد بخشی از آئورت رخ می دهد از حفره قفسه سینه عبور می کند
در برخی از موارد فرد ممکن است آنوریسم آئورت شکمی و قفسه سینه را به همراه هم داشته باشد وجود آنوریسم آئورت می تواند خطر توسعه دیسکسیون آئورت را افزایش دهد این بیماری رمانی رخ می دهد که پارگی در لایه داخلی دیواره آئورت ایجاد شود این موضوع باعث می گردد یک یا چند لایه از دیواره آئورت از هم جدا شود چنین شرایطی باعث تضعیف دیواره آئورت خواهد شد وجود انوریسم آئورت می تواند خطر پاره شدن آنوریسم را نیز افزایش دهد

مرجع


گردآوری و ترجمه مطالب توسط دکتر علی اجودی و همکاران ایشان در گروه Salamati24


https://wwwmayoliniorg/diseases-onditions/aorti-aneurysm/basis/definition/on-573

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت