هومیوپاتی چیست؟

در این ویدئو ها دکتر خلیل رحیمی خوش (پزشک - هومیوپات) در خصوص این رشته توضیح می دهند

2 ماه پیش تعداد بازدید: 131
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت