هومیوپاتی چیست؟

در این ویدئو ها دکتر خلیل رحیمی خوش (پزشک - هومیوپات) در خصوص این رشته توضیح می دهند

1 هفته پیش تعداد بازدید: 33
ویدئوهای مرتبط
مشاوره پزشکی لغو نوبت