جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

5 ماه پیش تعداد بازدید: 341
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت