هومیوپاتی چیست؟ (بخش 3)

در این ویدئو ها دکتر خلیل رحیمی خوش (پزشک - هومیوپات) در خصوص این رشته توضیح می دهند

1 ماه پیش تعداد بازدید: 78
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت