• توضیحات
  • گالری
  • ثبت نظر
تخصص ها
  • دکترای حرفه ای
  • دکتری حرفه ای پزشکی
تسلط به دیگر زبان ها
  • فارسی,
  • نشانی : تهران - مطب 1:
  • تلفن : ثبت نشده
  • اینستاگرام :
  • زمان حضور :

ثبت نظر برای دکتر زینب زمانی :
نظر کلی
دسترسی به مطب
برخورد منشی
زمان انتظار
امکانات محیط مطب
برخورد پزشک
امتیاز کاربران به دکتر زینب زمانی : امتیاز 5 از 5 (1 نفر) دسترسی به مطب : برخورد منشی : زمان انتظار : امکانات محیط مطب : برخورد پزشک :

سوالات پاسخ داده شده توسط دکتر زینب زمانی

مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت