مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان
  • توضیحات
  • گالری
  • ثبت نظر
تسلط به دیگر زبان ها
  • فارسی,
  • نشانی مطب 1 : شیراز - خیابان مشکین خام، دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی شیراز
  • تلفن : مطب 1 : 2285623
  • اینستاگرام : salamati24
  • زمان حضور : مطب 1:

ثبت نظر برای دکتر علی فرهادی اندرابی :
نظر کلی
دسترسی به مطب
برخورد منشی
زمان انتظار
امکانات محیط مطب
برخورد پزشک
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید