پادکست های مرتبط

زخم پای دیابتی ها

در این پادکست خانم دکتر حمیده رحمانی در خصوص این موضوع توضیح می دهند

1 ماه پیش تعداد بازدید: 120
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت