مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
دوزها و اشکال دارویی مختلف

قرص خوراکی 25 mg - دارو سازی حکیم

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : دارو سازی حکیم

0.1 % قطره پاتانول محلول ، قطره چشمی 5 mg/5mL 5MILLILITER - ایران ممکو

نحوه مصرف : چشمی     شکل دارویی : محلول ، قطره    صاحب پروانه : ایران ممکو

0.5 lit 0.9% سرم سدیم کلراید انفوزیون محلول تزریقی پرنترال 0.9 % 500MILLILITER - پویش دارو گستر برتر فارس

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : محلول تزریقی    صاحب پروانه : پویش دارو گستر برتر فارس

0.5 mg/2 ml آمپول دیگوکسین تزریقی پرنترال 0.25 mg/1mL 2MILLILITER - رایان دارو ایرانیان

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : رایان دارو ایرانیان

0.5mg/2 ml آمپول دیگوسین استروپ تزریقی پرنترال 0.25 mg/1mL 2MILLILITER - رایان دارو ایرانیان

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : رایان دارو ایرانیان

1 کرم موضعی 5 % 10GRAM - غذا آوران تست

نحوه مصرف : موضعی     شکل دارویی : کرم    صاحب پروانه : غذا آوران تست

10 mg/ml 1ویتامین کا تزریقی پرنترال 10 mg/1mL - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

10 mg/ml آمپول کوناکیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL - پویش دارو گستر برتر فارس

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : پویش دارو گستر برتر فارس

1000 قرص خوراکی 1000 mg - اکتوورکو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : اکتوورکو

1000 mg آمپول فلوئورویوراسیل تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10MILLILITER - دارو و درمان افق جم

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : دارو و درمان افق جم

1000 mg/ 10 ml آمپول متوترکسات محلول تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 10MILLILITER - نوآوران فخر دارو

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : محلول تزریقی    صاحب پروانه : نوآوران فخر دارو

1000 mg/ 20 ml ویال فلوئورویوراسیل تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10MILLILITER - آدورا درمان

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : آدورا درمان

10000 IU ویال لئونیز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 10000 [iU] - دارو جویان حیات

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : دارو جویان حیات

1500000 IU ویال استرپتوکیناز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1500000 [iU] - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

1500000 IU ویال مایوکیناز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1500000 [iU] - وانا دارو گستر

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : وانا دارو گستر
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید