مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

ترمیم عصب اولنا

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

1 هفته پیش
58

تکنیک جراحی hemi hamate آرتروپلاستی

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

2 ماه پیش
179

تکنیک جراحی oberlin

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

3 ماه پیش
263

رادیال کلاب هند

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

3 ماه پیش
186

بیماری دکورون

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

3 ماه پیش
271

تکنیک جراحی تنیس البو همراه با نرولیز عصب رادیال

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

3 ماه پیش
274

پروتز سیمانی سر رادیوس

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

4 ماه پیش
188

فلج زایمانی. قسمت دوم

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

4 ماه پیش
455

آناتومی دست

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

4 ماه پیش
336

فلج زایمانی قسمت اول

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

4 ماه پیش
460

کانترکچر دوپویترن

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

4 ماه پیش
167

شانه یخ زده

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
997

ورزش های مناسب شانه یخ زده

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
867

آناتومی شبکه براکیال

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
440

بیماری های تاندون آشیل. قسمت چهارم

زمالة استشارية في جراحة القدم و الکاحل

علیرضا موسویان

5 ماه پیش
365

بیماری های تاندون آشیل. قسمت سوم

زمالة استشارية في جراحة القدم و الکاحل

علیرضا موسویان

5 ماه پیش
328

بیماری های تاندون آشیل. قسمت دوم

زمالة استشارية في جراحة القدم و الکاحل

علیرضا موسویان

5 ماه پیش
263

بیماری های تاندون آشیل. قسمت اول

زمالة استشارية في جراحة القدم و الکاحل

علیرضا موسویان

5 ماه پیش
425

کیست گانگلیون مچ دست

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
923

سین داکتیلی یا چسبندگی مادرزادری انگشتان دست

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
628

ترمیم تاندون فلکسور انگشتان دست

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
1717

آتروفی سودک یا crps

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

5 ماه پیش
357

ترمیم اعصاب محیطی

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

6 ماه پیش
493

انگشت ماشه ای در اطفال

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

6 ماه پیش
1194

بیماری کینباخ

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

6 ماه پیش
502

جراحی فرورفتگی قفسه سینه

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

1 سال پیش
1356

فلج ارب

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

1 سال پیش
1385

شکستگی استخوان اسکافوئید

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

1 سال پیش
1189

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

1 سال پیش
1209

تونل کارپال (تنگی کانال مچ دست)

استشاري في جراحة الید و الجهاز العصبي المحيطي

علی اجودی

1 سال پیش
1387
مشاوره تلفنی تتبع وإلغاء الموعد
اخبار و معلومات حول الكورونا
مشاوره تلفنی
تتبع وإلغاء الموعد
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید