مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

ملصق جديد

captcha

معلومات الإتصال

مشهد -شارع أحمد آباد - شارع عارف - عارف 2 - رقم 32 - بناية كيميا - طابق الأول
الهاتف: به علت دورکاری همکاران سلامتی 24 لطفا تیکت ارسال کنید. با تشکر از صبر و شکیبایی شما
رمز البريد: 9176697312


مشاوره تلفنی تتبع وإلغاء الموعد
اخبار و معلومات حول الكورونا
مشاوره تلفنی
تتبع وإلغاء الموعد
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید