• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

متاسفانه زمانی برای ویزیت اینترنتی توسط پزشک ثبت نشده است

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری اداری و تناسلی
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو انجمن علمی اورولوژی ایران
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
968----0915 - 12 خرداد 1397

دکتر در مطبشون سونوگرافی هم دارد که رایگان انجام میدهد

تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت