مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

اطباء اخصائي امراض الاطفال في تهران , عدد 7169

الدكتور سید مجتبی تولیت
level photo

الدكتور سید مجتبی تولیت

التقييم العام 5 من 5 (153 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور ناهید ابراهیمی محمدیه
level photo

الدكتور ناهید ابراهیمی محمدیه

التقييم العام 5 من 5 (2 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

مجال النشاط :
  • مراقبة نمو أطفال الخدج
  • التلقيح الطبي
الدكتور مهرداد زمانیان
level photo

الدكتور مهرداد زمانیان

التقييم العام 5 من 5 (145 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور محمود ثقفی
level photo

الدكتور محمود ثقفی

التقييم العام 5 من 5 (73 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور بیژن غفوریان
level photo

الدكتور بیژن غفوریان

التقييم العام 5 من 5 (66 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور محمدصادق ازادگان
level photo

الدكتور محمدصادق ازادگان

التقييم العام 5 من 5 (127 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور افشین رحیمی
level photo

الدكتور افشین رحیمی

التقييم العام 5 من 5 (71 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور حمیدرضا صبور
level photo

الدكتور حمیدرضا صبور

التقييم العام 5 من 5 (70 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور حسن برخوردار
level photo

الدكتور حسن برخوردار

التقييم العام 5 من 5 (32 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور محمدحسین مرندیان
level photo

الدكتور محمدحسین مرندیان

التقييم العام 5 من 5 (66 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور میترا ابراهیمی سیاقی
level photo

الدكتور میترا ابراهیمی سیاقی

التقييم العام 5 من 5 (57 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور بهروز باوریان
level photo

الدكتور بهروز باوریان

التقييم العام 5 من 5 (81 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور شادی نوربخش
level photo

الدكتور شادی نوربخش

التقييم العام 5 من 5 (85 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور ابوالحسن مصاحب
level photo

الدكتور ابوالحسن مصاحب

التقييم العام 5 من 5 (74 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

الدكتور سید علی ابطحی
level photo

الدكتور سید علی ابطحی

التقييم العام 5 من 5 (40 شخص)
مجال الإختصاص :

اخصائي امراض الاطفال

التقييم العام 5 من 5 (1 شخص)
أفضل طبيب اخصائي امراض الاطفال في تهران، قائمة أطباء اخصائي و استشاري في تهران مع موقع حجز المواعيد، العنوان و رقم الهاتف و السؤال و الجواب و الإستشارة الطبية
متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان ، نفرولوژی بزرگسالان در تهران متخصص گوش ، حلق ، بینی ، گلو و جراحی سر و گردن در مشهد متخصص گوش ، حلق ، بینی ، گلو و جراحی سر و گردن در اصفهان متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان ، نفرولوژی بزرگسالان در شیراز متخصص ارتوپدی ، جراحی استخوان و مفاصل در تبریز متخصص بیماری های پوست ، درماتولوژی در اهواز متخصص زنان و زایمان و نازایی در رشت متخصص گوش ، حلق ، بینی ، گلو و جراحی سر و گردن در زاهدان دندانپزشک. متخصص درمان ریشه دندان (اندودانتیکس) در کرمان متخصص بیماری های پوست ، درماتولوژی در یزد اخصائي امراض الاطفال در کهریزک اخصائي امراض الاطفال در قرچک اخصائي امراض الاطفال در ورامین اخصائي امراض الاطفال در بومهن اخصائي امراض الاطفال در شهریار اخصائي امراض الاطفال در رودهن اخصائي امراض الاطفال در دماوند اخصائي امراض الاطفال در قدس اخصائي امراض الاطفال در ملارد اخصائي امراض الاطفال در رباط کریم
مشاوره تلفنی تتبع وإلغاء الموعد
اخبار و معلومات حول الكورونا
مشاوره تلفنی
تتبع وإلغاء الموعد
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید