کشت ادرار

تعریف: کشت ادرار (Urine culture) نوعی آزمایش است که در آن نمونه‌ای از ادرار بیمار در محیط کشت مناسب برای باکتریها ریخته می‌شود و محیط در شرایط مناسب برای رشد باکتری (گرما و رطوبت) قرار میگیرد. پس از چند روز محیط بررسی می‌شود.ساده‌ترین روش تشخیص باکتریوری در ادرار دیده شدن 10 به توان 5 کلونی از یک نوع باکتری در کشت ادرار انجام شده‌است که نمونه آن با توجه به دستور صحیح جمع‌آوری نمونه ادرار، جمع‌آوری شده‌است. معمولا آزمایش ادرار هم‌زمان با کشت ادرار و نیز آزمایش آنتی بیوگرام (آزمایش حساسیت باکتریهای رشد نموده به آنتی‌بیوتیکها) انجام می‌شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت