پارگی رباط صلیبی قدامی

تعریف: یکی از شایع ترین آسیب های زانو، کشیدگی و یا پارگی رباط صلیبی قدامی است.
پارگی رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران که در ورزش های سنگین مانند فوتبال و بسکتبال مشارکت می کنند بیشتر است.
تقریبا نیمی از تمام آسیب های رباط صلیبی قدامی همراه با آسیب به دیگر ساختارهای زانو مانند غضروف مفصلی، منیسک یا سایر لیگامنت ها رخ می دهد. پارگیهای ناکامل رباط صلیبی قدامی نادر است و بیشتر آسیب های ACL کامل و یا نزدیک به کامل است.
در آسیب رباط متقاطع قدامی بر اساس میزان آسیب و سطح فعالیت فرد ممکن است برای احیا عملکرد کامل زانو نیاز به عمل جراحی داشته باشید.
علت آسیب:
رباط صلیبی قدامی می تواند در حالات زیر پاره شود:
تغییر ناگهانی جهت توقف ناگهانی
کم کردن ناگهانی سرعت حین دویدن
فرود اشتباه طی یک پرش
تصادف یا برخورد مستقیم دو نفر مانند مسابقات فوتبال
آسیب در ACL در ورزشکاران زن نسبت به مرد بیشتر است. این امر به دلیل تفاوت در آمادگی جسمانی، قدرت عضلانی و کنترل عصبی عضلانی است.
سایر علل احتمالی تفاوت در لگن و زاویه اندام تحتانی ، شلی بیشتر رباط ها و اثرات استروژن بر خواص لیگامان می باشند.
علت آسیب:
در هنگام پاره شدن رباط صلیبی قدامی، ممکن است یک صدای “پاپ” بشنوید و احساس کنید زانو از زیر پای شما دررفت. از دیگر علائم معمول می توان به درد با تورم اشاره کرد که معمولا در عرض 24 ساعت زانو متورم خواهد شد.
درمان:
درمان این آسیب بسته به نیاز فردی بیمار متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، ورزشکار جوان درگیر در ورزش های فعال، برای بازگشت ایمن به ورزش معمولا به جراحی نیاز دارد. ولی افراد با سطح فعالیت کمتر یا افراد مسن تر معمولا قادر به بازگشت به شیوه زندگی آرام بدون عمل جراحی می باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت