خون در منی

تعریف: خون در مایع منی می تواند باعث ترس افراد شود اما علل این شرایط غیر معمول، در بیشتر موارد بی خطر است معمولا خونی که در مایع منی دیده می شود خود به خود بهبود می یابد .
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت