الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی

تعریف: الکترومیوگرافی که اختصارا EMG نیز به آن می گویند یک روش تشخیصی است که برای ارزیابی سلامت عضلات و سلول های عصبی که آنها را کنترل می کنند (نورون های حرکتی) به کار می رود.نورون های حرکتی، پیام های الکتریکی که سبب انقباض ماهیچه ها می شوند را انتقال می دهند. به عبارت دیگر الکترومیوگرافی (EMG) تکنیکی برای ارزیابی و ضبط خصوصیات فیزیولوژیک عضلات در هنگام استراحت و همچنین در حال انقباض است. الکترومیوگرافی با استفاده از ابزاری به نام الکترومیوگراف به ضبط تصویری به نام الکترومیوگرام می پردازد. یک الکترومیوگراف، پتانسیل های الکتریکی تولیدشده توسط سلول های عضلانی در حال انقباض و نیز استراحت را مشخص می کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت