تعداد کل پرسش ها: 1

پیچ خوردگی مچ پا وکشیدگی تاندون

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 1 هفته پیش پیچ خوردگی مچ پا کشیدگی تاندون Ankle sprain

باسلام خانمی 20 ساله هستم، توی ورزش والیبال مچ پام پیچ خورد رفتم دکتر گفتند تاندون پام کش اومد...

1
29
مشاوره پزشکی لغو نوبت