مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

وسواس شدید

پاسخ داده شده توسط : دکتر سید مجید علوی کاخکی 3 ماه پیش وسواس شدید

سلام مادر بنده55 سال دارند وازکودکی تا الان به بیماری وسواس دچار هستند و چند سال است داروی اعصا...

1
109
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت