تعداد کل پرسش ها: 2

زانو درد

پاسخ داده شده توسط : دکتر علیرضا موسویان 2 هفته پیش ورم زانو ساییدگی تزریق به زانو

با سلام بیمار خانمی 56 ساله هستن، ورم زانو و ساییدگی همراه با درد شدید هنگام راه رفتن احساس میک...

1
67

زانو درد و آب آوردن زانو

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 6 ماه پیش زانو درد ورم زانو ارتوپدی

برادرم درد شدید زانو گرفت به نحوی که زمین گیر شد به نحویکه راه نتونست بره .التهاب شدیدی در زانو...

1
171
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت