مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

تاخیر دو یا سه ماهه سیکل ماهانه

پاسخ داده شده توسط : مینا فرخی 3 ماه پیش نامنظمی سیکل ماهانه

خانمی 47 ساله هستم تا اواخر سال ۹۷ پریودی مرتب ۲۸ روزه داشتم ولی چند ماه هست که تاخیر دو یا سه...

1
104
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت