تعداد کل پرسش ها: 1

لکه های سفید روی سر آلت

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمدمهدی ایمانی 1 هفته پیش لکه سفید الت تناسلی متخصص اورولوژ ی

با سلام اقایی 44 ساله هستم، در روی سر آلت لکه های سفید بدون برجستگی به صورت قرینه. مثل پیسی...ک...

1
55
مشاوره پزشکی لغو نوبت