مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

عوارض قرص هیربرست

پاسخ داده شده توسط : تعداد پاسخ ها: 2 3 ماه پیش قرص هیربرست عوارض مصرف

سلام خانمی 23 ساله هستم من میخواستم یک قرص مکمل به نام هیربرست بگیرم میخواستم بدونم خوبه؟ عوارض...

2
357
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت