تعداد کل پرسش ها: 1

غلظت صفرا

پاسخ داده شده توسط : دکتر یلدا اجودی 5 ماه پیش غلظت صفرا روماتیسم ناراحتی قلبی

با سلام بنده خانمی 63 ساله هستم، بعد عمل ای.ار.سی.پی.دچار پرفوراسیون دئودنوم شده به همین دلیل ک...

1
188
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت