تعداد کل پرسش ها: 1

ترشح زیاد و سفید رنگ بعداز تخلیه رحم

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 1 هفته پیش عمل تخلیه رحم پاتولوژی ترشح زیاد

سلام خانمی 38 ساله هستم، علت ترشح زیادم بعد از جراحی تخلیه رحم چیه جواب پاتولوژی بیماری اندرمیو...

1
87
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت