مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

صدا دادن مفصل ودرد در مچ پا

پاسخ داده شده توسط : دکتر جعفر(وحید) رضایی 3 ماه پیش صدا دادن مفصل پا درد مچ پا

من یه مشکلی دارم دارم از ناحيه مچ پا مفصل صدا میده دو تا دکتر رفتم میگن چیزی نیس اما فعالیتم ز...

1
145
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت