تعداد کل پرسش ها: 1

صدا دادن مفصل ودرد در مچ پا

بدون پاسخ 1 هفته پیش صدا دادن مفصل پا درد مچ پا

من یه مشکلی دارم دارم از ناحيه مچ پا مفصل صدا میده دو تا دکتر رفتم میگن چیزی نیس اما فعالیتم ز...

0
33
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت