مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 2

ترمیم سوختگی انگشت شصت پا

پاسخ داده شده توسط : دکتر سید هوتن علوی 2 روز پیش سوختگی پا برق گرفتگی

سلام اقایی 38 ساله در اثر برق گرفتگی با کابل فشار قوی یک سوم از سصت پای راست خود را از دست داده...

1
29

سوختگی پا

پاسخ داده شده توسط : دکتر شایان بهشتی 1 هفته پیش سوختگی پا مشکل در راه رفتن

من پدرم روی پاهاش چای داغ ریخته شده و دکتر عمومی رفته چند تا پماد و قرص داده ولی ب تازگی ی خورد...

1
21
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت