تعداد کل پرسش ها: 1

درد شدید انتهای روده

پاسخ داده شده توسط : دکتر یلدا اجودی 5 ماه پیش درد در روده خونریزی متخصص داخلی

سلام اقایی 34 ساله هستم، پارسال درد موضعی مقعد داشتم همراه با مقدار کمی خونریزی که با مراجعه ب...

1
168
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت