مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

خونریزی شدید بواسیر وسوزش

پاسخ داده شده توسط : دکتر زینب زمانی 5 روز پیش خونریزی و سوزش شدید بواسیر

سلام اقایی 48 ساله هستم، حدود پانزده سال است که بواسیر دارم به همراه خونریزی وسوزش شدید، البته...

1
56
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت