مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

مشکل تکلم کودکان

پاسخ داده شده توسط : دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه 3 ماه پیش حرف نزدن تکرار کلمات

سلام پسر 4 ساله ای دارم که حرف نمیزنه وفقط تعدادی از کلمات رو تکرار میکنه برای بهتر صحبت کردن چ...

1
59
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت