مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

جای ابله مرغان

پاسخ داده شده توسط : دکتر فرزانه مالکی 1 هفته پیش از بین بردن جای ابله مرغون

جای ابلی مرغونام ده ساله که رو صورتمه چکار کنم برای از بین بردنشون

1
63
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت