مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

کوچیک بودن کلیه

پاسخ داده شده توسط : تعداد پاسخ ها: 2 3 ماه پیش رشد نکردن کلیه کوچیک بودن کلیه

با سلام خواهرم 58 ساله هست، دو سه سال پیش خواهرم رفت سونو متوجه شد یکی از کلیه هاش مادر زادی کو...

2
63
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت