تعداد کل پرسش ها: 1

پیچ خوردگی مچ پا وکشیدگی تاندون

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 2 ماه پیش پیچ خوردگی مچ پا کشیدگی تاندون Ankle sprain

باسلام خانمی 20 ساله هستم، توی ورزش والیبال مچ پام پیچ خورد رفتم دکتر گفتند تاندون پام کش اومد...

1
57
مشاوره پزشکی لغو نوبت