تعداد کل پرسش ها: 1

رماتیسم

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 1 هفته پیش تست آزمایش نکروز سر فمور روماتیسم و درد مفصل ران

سلام اقایی 39 ساله هستم، بیماری رماتیسم دارم که لگنم را درگیر کرده بطوری که لنگ میزنم وبسیار هم...

1
39
مشاوره پزشکی لغو نوبت