تعداد کل پرسش ها: 1

لکه های سفید روی سر آلت

پاسخ داده شده توسط : تعداد پاسخ ها: 2 5 ماه پیش لکه سفید الت تناسلی متخصص اورولوژ ی

با سلام اقایی 44 ساله هستم، در روی سر آلت لکه های سفید بدون برجستگی به صورت قرینه. مثل پیسی...ک...

2
174
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت