تعداد کل پرسش ها: 2

تشنج در هنگام تب بالا

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 1 هفته پیش تشنج تب بالا فنوباربیتال

پسر من ۱۸ ماهش هست و هرماه تب میکنه و تازگی هر دوهفته یکبار شده از ۷ ماهگی تب هایش شروع شدو تا...

1
47

زردی نوزاد

پاسخ داده شده توسط : دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه 3 ماه پیش زردی فنوباربیتال

سلام پسر 11 روزه با وزن ۲/۷۲۰ زردی روی ۱۳ بود توی دستگاه گذاشتیم اومد ۸ روی ۵ مرخص کردیم فردا...

1
55
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت