مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

سرگیجه بعد از عمل

پاسخ داده شده توسط : دکتر زینب زمانی 2 ماه پیش سرگیجه عمل تیروئید

مادرم 59 ساله هستن، بعد از جراحی تیروئید کتومی سرگیجه دارد دلیلش چیست؟

1
81
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت