مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

سونوانومالی

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 3 ماه پیش بارداری سونو انومالی

خانمی هستم 28ساله باردارم و هفته ی ۱۵رو تموم کردم میخواستم ببینم برای سونوی انومالی چه هفته ای...

1
130
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت