تعداد کل پرسش ها: 1

سایدگی غضروف زانو

بدون پاسخ 1 هفته پیش پارگی رباط صلیبی و خلفی سایدگی غضروف

با سلام اقایی 39 ساله هستم، من تصادف کردم ودچاره پارگی رباطهای صلیبی قدامی وخلفی شدم برای عمل ا...

0
30
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت