مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

سایدگی غضروف زانو

پاسخ داده شده توسط : دکتر جعفر(وحید) رضایی 3 ماه پیش پارگی رباط صلیبی و خلفی سایدگی غضروف

با سلام اقایی 39 ساله هستم، من تصادف کردم ودچاره پارگی رباطهای صلیبی قدامی وخلفی شدم برای عمل ا...

1
151
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت