مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

کمردرد و دیسک کمر

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 3 ماه پیش دیسک کمر درد در ناحیه کمر

با سلام خانمی 40 ساله هستم، درد در ناحیه کمر در زمان های استراحت و نشستن درد دارم خواستم ببینم...

1
82
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت