تعداد کل پرسش ها: 1

درد زیاد در مفاصل

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 5 ماه پیش روماتیسم درد در مفاصل متخصص روماتیسم

سلام آقایی 30ساله هستم، ایا رماتیسم ای اس درمان دارد؟

1
214
مشاوره پزشکی لغو نوبت