مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

جوش های مزمن و چرکی

پاسخ داده شده توسط : دکتر فرزانه مالکی 3 ماه پیش پراپرانول جوش های ریز خارش شدید بدن

سلام،مادرم ۷۳ساله هستند و داروی اعصاب و فشارخون(پراپرانول)مصرف می کنند سه ساله که گهگاه تمام بد...

1
160
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت