تعداد کل پرسش ها: 1

انحراف چشمی

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمد مهدی حاتمی 1 هفته پیش انحراف چشم حرکت کره به داخل

با سلام بیمار خانمی 20 ساله هستن، درتصادف رانندگی درسن۱۲سالگی دچارانحراف شدن که کره چشم بسمت دا...

1
24
مشاوره پزشکی لغو نوبت