تعداد کل پرسش ها: 1

عمل لوزه در کودکان

پاسخ داده شده توسط : دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه 1 هفته پیش از دست دادن شنوایی لوزه سوم جمع شدن مایع پشت گوش

پسر۶سال ونیمه ای دارم که لوزه سوم دارد من پیش چندین دکتر متخصص گوش و حلق بردم و گفتند که نیاز ب...

1
118
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت