مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

زانو درد

پاسخ داده شده توسط : دکتر علیرضا موسویان 3 ماه پیش ورم زانو ساییدگی تزریق به زانو

با سلام بیمار خانمی 56 ساله هستن، ورم زانو و ساییدگی همراه با درد شدید هنگام راه رفتن احساس میک...

1
149
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت