تعداد کل پرسش ها: 1

غدد لنفاوي زير بغل اطفال

بدون پاسخ 5 ماه پیش غده لنفابی تخلیه غدد متخصص داخلی

پسرم ٢سال و ٢ ماهش هست و زير بغل سمت راستش حدود دو ماه است كه متورم شده، پيش چند دكتر متخصص اطف...

0
140
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت