تعداد کل پرسش ها: 1

تشنج در هنگام تب بالا

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 1 هفته پیش تشنج تب بالا فنوباربیتال

پسر من ۱۸ ماهش هست و هرماه تب میکنه و تازگی هر دوهفته یکبار شده از ۷ ماهگی تب هایش شروع شدو تا...

1
47
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت